Jeg hjælper mennesker med at få fuld kontakt med deres egen medfødte styrke og viden om, at de er værdifulde - både for sig selv og for andre.

Alle møder udfordringer på livets vej. Nogle er store og sætter livslange spor, og andre er
mere et wake up call til forandring.
Derfor er det helt almindelige mennesker, som går i psykoterapi.

Måske oplever du:

 • Stress
 • Angst
 • Manglende energi
 • Konflikter imellem børn og forældre
 • Parforholdsproblemer
 • Sorg
 • Mindreværd
 • Præstationsangst
 • Depression
 • Mangel på mening i livet
 • Trang til større selvforståelse

men der kan også være andre grunde til at bede om hjælp.

Hvilken terapeut er den rigtige?

Det er afgørende, at du finder den støtte, der skal til, når du har taget det store vigtige skridt at bede om hjælp. Derfor er det vigtigt, at du mærker efter, om du føler dig godt tilpas sammen med en ny terapeut.
Det tager som regel flere sessioner at kunne mærke, at noget virkelig har flyttet sig, men det tager kun et øjeblik at fornemme, om du føler dig tryg - og klar til at samarbejde med vedkommende.

Når du beslutter dig for at starte i terapi, har du allerede åbnet en dør til et nyt perspektiv og dermed til muligheden for forandring. Du har signaleret overfor dig selv, at du er vigtig – at der er noget, du gerne vil mærke og forstå.

Kender du det?

Du står måske i en følelsesmæssigt overvældende situation.
Eller det kan være, at du har en indre uro, som kalder på din opmærksomhed.
Måske er der noget, du gerne vil væk fra eller har brug for at tage afsked med.
Måske mangler du mening og tilfredsstillelse i din tilværelse.
Eller måske har du en følelse af at gå i ring.

Der er mange ting, du kan få hjælp til.
Nogle vil opdage, at svaret på deres længsler og drømme ligger tættere på end forventet - at vejen derhen er overraskende kort.
Nogle har ikke et specifikt problem, men ser selvudvikling som en vedvarende og meningsfuld del af livet.
Nogle opdager, at det, de har drømt om, slet ikke er det, de har brug for.

I alle tilfælde hjælper det at fortælle om det, der fylder – uden at blive dømt.
At se din virkelighed i øjnene, at byde den velkommen og turde mærke den i kroppen og erkende, hvem og hvad der har formet dig.

• I kroppen lagres uafsluttede smertefulde erfaringer. Et nænsomt blik på dem kan betyde, at spændinger slippes, og at tilbageholdte følelser får liv og dermed mulighed for at passere igennem "systemet".

• I fortiden ligger forklaringen på de begrænsninger, du pålægger dig selv og de handlinger, du gentager, selv om det ikke længere er hensigstmæssigt for dig.

Sådan får du energi til at arbejde med dig selv.

Når du går i gang med at arbejde med dig selv, vil du opdage, at din motivation vokser i takt med, at du får mere “plads” i dit hoved og oplever større handlefrihed. Du bliver måske endda utålmodig efter at komme videre i processen, fordi det ofte føles som "at komme hjem", hver gang du kommer nærmere din egen forståelse for dig selv.

Ingen tilstand er konstant, og det aldrig er for sent at udvikle evnen til at nyde resten af dit liv.

"Tusinde tak, og af hele mit hjerte tak for dig og al din hjælp. Uden dig havde jeg slet ikke rykket mig på samme måde!”

Klient

Hvordan kan jeg og terapien hjælpe?

 • Jeg har viljen og evnen til at forstå og møde dig
 • Jeg er nærværende tilstede
 • Jeg lytter med faglig skarphed og har øje for sammenhænge i det, du fortæller og oplever
 • Jeg bidrager til overblik og stiller spørgsmål, som kan overraske og tilbyde muligheden for et nyt perspektiv på dit liv
 • Jeg hjælper dig med at mærke din krop og med at oversætte dens budskaber til dig

En terapeut er en slags fødselshjælper, som på én gang følger med og går foran.

Derfor handler du ikke altid i din egen interesse

Uhensigtsmæssige handlemønstre foregår ofte, uden at du er bevidst om det.

De kan have fungeret, fra før du fik et sprog, og det kan derfor være en skelsættende oplevelse at se lyset skinne ind i områder, som før har været mørklagt.

 • Det kan vise sig at de “regler”, du hidtil har levet efter, slet ikke er dine egne.
 • Det kan ske, at en opfattelse, som du har været meget knyttet til, pludselig giver slip på dig, og at de medfølgende begrænsninger opløses uden videre.

Det er vigtigt at opdage, at den måde, vi hver især har indrettet vores verdenssyn på, altid er blevet til ud fra et instinktivt ønske om at overleve. Overleve i bogstavelig forstand – men også i forhold til at blive accepteret ind i den kultur og de fællesskaber, som er naturlige vilkår fra fødslen. Der har altså altid været en rigtig god grund til dine "strategier" - d.v.s. mening i hver enkelt af de tanker og beslutninger, som har ført til lige præcis det verdenssyn, du har lige nu. At få øje på disse strategier betyder, at du får mulighed for at vælge en anden vej.

Hvad kræver det af dig?

Det kræver viljen til at tage imod hjælp - og en lille smule mod til at øve sig i noget nyt. Heldigvis vil det mod altid vokse frem, når behovet for forandring bliver større end trygheden i det velkendte.
Hvis du vil, kan vi sammen lirke på låget til dit sinds kontrolrum. Og du kan lære at anerkende og holde af det, som du finder der. Derefter kan vi – i dit tempo – arbejde for at du får det liv, du længes efter.

Hvor langt er et forløb?

Der er stor forskel på, hvordan vi reagerer på problemer. Der er også stor forskel på, hvor parate vi er til at “genforhandle” vores syn på os selv og vores omgivelser. Derfor er det meget individuelt, hvor lang tid du skal bruge, før du oplever, at et forløb naturligt kan afsluttes.

Men jeg forventer, at du efter få sessioner kan mærke både lettelse og en begyndende forandring i dig selv - og derefter i dine relationer, som vil mærke, at du flytter dig.

Det er meget almindeligt at komme regelmæssigt i en periode på 3-6 mrd.
Hvis nye emner banker på, vil du altid kunne bygge videre på det, som blev sat i gang på et tidligere tidspunkt.
Nogle afslutter et forløb, når det problem, de kom med fra starten, synes at være løst.
Andre ser det som en livsstil og en spændende mulighed at dykke ned i sindets afkroge med henblik på at kende sig selv bedre, at udfolde sit fulde potentiale og fordybe meningen med livet.

Mit ønske er

at du bliver fri nok til at kunne vælge, hvem du vil være – fordi du helt grundlæggende ved, at du er god nok, som du er.
Som terapeut er jeg kun en midlertidig hjælper, som kan tage dig ved hånden, indtil du bliver tryg nok til at høre de svar og se den vej, som allerede findes i dig.

DU er nemlig den, du skal følges med resten af dit liv - den, hvis visdom du har brug for.